TOKAT VALİLİĞİ “HAYALLERİMİ ÇİZİYORUM’’ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU: Serbest

AMACI: Tokat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsamında başlatılan “Hayallerimi Çiziyorum Resim Yarışması” ile öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde keyifli ve nitelikli vakit geçirmelerine katkı sağlanması, yetenek ve yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasına imkân tanınması ve öğrencilerimizin kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerine fırsat verilmesi amaçlanmıştır.

HEDEF KİTLE: Yarışmaya, resmî ve özel tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI:

1.       Yarışmaya okul öncesi ve ilkokul öğrencileri 25x35 ebatlarında resim kâğıdı ile katılacaklardır.

2.      Ortaokul ve lise öğrencileri 35x50 ebatlarında resim kâğıdı ile katılacaklardır.

3.        Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (sulu boya, akrilik boya, guaj boya, pastel boya, kuru boya, mum boya, parmak boya)

4.       Eserlerin ön yüzüne herhangi bir bilgi eklenmeyecektir. Eser künyesi ve istenen bilgiler arka yüzde sağ alt köşeye olacak şekilde öğrencinin;

5.       Adı, Soyadı, Okulu, Sınıfı, İlçesi, Veli Adı Soyadı ve Telefon Numarası açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.       Öğrenciler süreç içerisinde yaptıkları en fazla 5 (beş) eser ile yarışmaya katılabilir. Öğrencileri bu eserlerin fotoğrafını yarışma takvimi içerisinde http://kitaptokat.gov.tr/  sistemindeki “Hayallerimi Çiziyorum” linkine yükleyeceklerdir.

7.       İlan edilen ödüller için; öğrenciler uzaktan eğitim süreci içerisinde yaptıkları daha önce herhangi bir basın yayın organında yayımlanmamış, herhangi bir yerel/ulusal düzeyde yarışmaya katılmamış eserleri ile yarışmaya katılacaklardır.

8.       Sisteme yüklenen eserler, iki beyaz karton arasında herhangi bir deformasyona maruz bırakılmadan, kırışma, yıpranma vs. gibi tedbirler göz önünde bulundurularak yarışma sonuçlanıncaya kadar (9 Haziran 2021) eser sahipleri tarafından muhafaza edilecektir.

9.      Yarışma sonlandığında dereceye giren eserlerin 10-14 Haziran 2021 tarihlerinde okul müdürlükleri aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

10.  Tüm eğitim kurumlarımızca, “Hayallerimi Çiziyorum Resim Yarışması” öğrencilerimize duyurulacak, öğrencilerimizin yarışmaya katılımları teşvik edilecek ve gerekli yönlendirme ve destek sağlanacaktır.

11.  Yarışma süresince tereddüde düşülen durumlarda Kitap Tokat Projesi Koordinatörlüğü ile iletişime geçilebilir.

DEĞERLENDİRME

1.      Yarışmaya katılan eserler; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere dört ayrı kategoride değerlendirilecektir.  

2.      Değerlendirmede; yaratıcılık, resim tekniğini uygulama, kompozisyon ve özgünlük kriterleri esas olacaktır.

3.      Değerlendirme, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonlarca yapılacaktır. Bir öğrenci, Valiliğimiz bünyesinde açılan yarışmalarından (kitap okuma ve resim) her ikisine de katılabilir ancak tek  ödül alabilir.    

4.      Yarışma Koordinatörlüğü iletişim:

Mail: kitaptokatmem@gmail.com

Telefon: 228 1033

       YARIŞMA TAKVİMİ:

Başlangıç Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı

Bitiş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma

Değerlendirme: 1-4 Haziran 2021  

Sonuçların Açıklanması: 9 Haziran 2021 Çarşamba

 

       ÖDÜLLER: 

 

 

Okul öncesi              50 Adet SCOOTER 

İlkokul                      50 Adet  BİSİKLET 

Ortaokul                   50 Adet BİSİKLET 

Lise                           50 Adet BİSİKLET